เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ช่างไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านให้สามารถการได้ปกติ12 ธ.ค. 62
แพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง ดำเนินการตรวจสอบผู้เสียชีวิต11 ธ.ค. 62
ช่างไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างดับขาดภายในหมู่บ้าน เพื่อการสัญจรช่วงเวลากลางคืน129 พ.ย. 62
ร่วมประชุมผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี128 พ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ร่วมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านไร่ ปลูกต้นปอเทือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดิน125 พ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านหูช้าง เวลา 14.00 น.425 พ.ย. 62
ช่างประปา ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถใช้การได้324 พ.ย. 62
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนถนน บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่224 พ.ย. 62
ช่างไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านของตำบลหูช้าง222 พ.ย. 62
ช่างประปา ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาชำรุดในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคในครัวเรือน222 พ.ย. 62
ช่างไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ดับขาดในหมู่บ้านให้ใช้การได้ปกติ221 พ.ย. 62
แพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่220 พ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบ้านหนองฝางเกมส์320 พ.ย. 62
ช่างไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน218 พ.ย. 62
ช่างประปา ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาชำรุดในหมู่บ้านของตำบลหูช้าง318 พ.ย. 62
แพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุและนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่415 พ.ย. 62
แพทย์ฉุกเฉน ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้ที่ตำบลหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่615 พ.ย. 62
ช่างไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ดับขาดในหมู่บ้านให้ใช้งานได้ปกติ514 พ.ย. 62
แพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตพื้นที่ตำบลหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่713 พ.ย. 62
ช่างประปา ดำเนินการซ่อมแซมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ให้สามารถใช้งานได้ปกติ513 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/23 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB