เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
แจกเงินช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบ​โควิด​-19​ และ​แจกหน้ากากเครือสหพัฒน์​12 มิ.ย. 63
ส่งน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านบ่อกระโดน เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ในครัวเรือน11 มิ.ย. 63
ส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ในครัวเรือน11 มิ.ย. 63
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน บริการประชาชนในการลงพื้นที่ในหมู่บ้านของตำบลหูช้าง11 มิ.ย. 63
ช่างไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง เพื่อลดจุดเสี่ยงการใช้ถนนช่วงเวลากลางคืน11 มิ.ย. 63
แจกเอกสารการช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการที่ได้รับผลกระทบ​จากโควิด-19​ ทุกหมู่บ้าน​429 พ.ค. 63
ซ่อมท่อประปาหมู่4บ้านหูช้าง บริเวณบ้านคุณ พรเทพ คาวิน228 พ.ค. 63
ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ ให้บ้านผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง228 พ.ค. 63
ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ ให้บ้านผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 7 บ้านพุตตาลิต328 พ.ค. 63
ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ ให้บ้านผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง328 พ.ค. 63
รับผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 13 บ้านบ่อกระโดน และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่228 พ.ค. 63
ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ ให้บ้านผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 9 บ้านหนองหูลิง227 พ.ค. 63
ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ ให้บ้านผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง227 พ.ค. 63
คณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลหูช้าง นำส่งอาหารกลางวันให้เด็กเล็กในหมู่บ้าน ช่วงโควิด-19227 พ.ค. 63
สำรวจบ้านพังหมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง227 พ.ค. 63
พมจ.อุทัยธานี มอบนมผงให้เด็กเล็กของตำบลหูช้าง227 พ.ค. 63
ช่างประปา ดำเนินการเปลี่ยนมาตรน้ำชำรุด หมู่ที่ 7 บ้านนายลำใย กริมเขียว227 พ.ค. 63
ส่งน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ในครัวเรือน227 พ.ค. 63
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่226 พ.ค. 63
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่426 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/42 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.75MB