เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ในครัวเรือน316 ก.ย. 63
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่315 ก.ย. 63
การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563414 ก.ย. 63
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่414 ก.ย. 63
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่513 ก.ย. 63
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 11 กันยายนยน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง211 ก.ย. 63
ซ่อมแซมท่อประปาชำรุดหมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก1411 ก.ย. 63
ช่างไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองหูลิง เพื่อลดจุดเสี่ยงการใช้ถนนช่วงเวลากลางคืน1211 ก.ย. 63
ภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประเดือนกันยายนพ.ศ.2563 511 ก.ย. 63
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 9 บ้านหนองหูลิง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่148 ก.ย. 63
ช่างประปาดำเนินการเปลี่ยนสวิทควบคุมมอเตอร์สูบน้ำประปาอัตโนมัติ ประปาหมู่4 บ้านป้าแตง38 ก.ย. 63
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่38 ก.ย. 63
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่35 ก.ย. 63
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่34 ก.ย. 63
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่33 ก.ย. 63
ช่างประปาดำเนินการติดตั้งมาตรน้ำ และวางท่อประปา ม.13 บ้านบ่อกระโดน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน41 ก.ย. 63
ส่งน้ำ ม.3 โรงเรียนบ้านหนองฝาง61 ก.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563731 ส.ค. 63
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถกระบะชนท้ายรถตู้ หมู่ที่ 3 บ้านหนองฝาง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่430 ส.ค. 63
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่530 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/51 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB