นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 15 คน

เยี่ยมชม 11,309 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 พ.ย. 63เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่สำรวจภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างหมู่ที่ 4 แชร์  
31 ส.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 แชร์  
11 ส.ค. 63ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก แชร์  
10 ส.ค. 63ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 13 บ้านบ่อกระโดน แชร์  
7 ส.ค. 63ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง แชร์  
6 ส.ค. 63ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษีประจำปี 2563 หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง แชร์  
6 ส.ค. 63ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง แชร์  
6 ส.ค. 63จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
5 ส.ค. 63ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 8 บ้านสายรุ้งทอง แชร์  
5 ส.ค. 63ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษีประจำปี 2563 หมู่ที่ 12 บ้านซับฝาเรือน แชร์  
4 ส.ค. 63ลงพื้นที่รับชำระภาษีประจำปี 2563 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแกสามัคคี แชร์  
4 ส.ค. 63ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 13 บ้านบ่อกระโดน แชร์  
14 ก.ค. 63ปลัดอบต.หูช้างพร้อมด้วย ผญ.ม.11 ต.หูช้าง ผญ.ม.9ต.หนองจอก พร้อมด้วยทีมงานกองช่าง อบต.หูช้าง ออกสำรวจพื้นที่แบ่งแนวเขตในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
15 มิ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 แชร์  
6 ก.พ. 63วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทุกหลังคาเรือนในพื้นที่ตำบลหูช้าง ม.6,ม.9 แชร์  
5 ก.พ. 63วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทุกหลังคาเรือนในพื้นที่ตำบลหูช้าง ม.3,ม.4 แชร์  
4 ก.พ. 63วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทุกหลังคาเรือนในพื้นที่จำบลหูช้าง ม.2,ม.11 แชร์  
ลำดับ 1-17 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 17 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา