นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 127,458 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 ม.ค. 64เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจวัดภาษีป้าย หมู่ที่ 3 บ้านหนองฝาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองหูลิง และหมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง แชร์  
7 ธ.ค. 63เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองฝาง แชร์  
3 ธ.ค. 63เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่1ร่องมะดูก แชร์  
2 ธ.ค. 63เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหมู่ที่8 และหมู่ที่10 แชร์  
1 ธ.ค. 63เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 9 แชร์  
30 พ.ย. 63จดหมายข่าว อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย พ.ศ. 2564 แชร์  
30 พ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.3) แชร์  
25 พ.ย. 63เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่สำรวจภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างหมู่ที่ 4 แชร์  
24 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง แชร์  
31 ส.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 แชร์  
11 ส.ค. 63ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก แชร์  
10 ส.ค. 63ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 13 บ้านบ่อกระโดน แชร์  
7 ส.ค. 63ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง แชร์  
6 ส.ค. 63ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษีประจำปี 2563 หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง แชร์  
6 ส.ค. 63ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง แชร์  
6 ส.ค. 63จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
5 ส.ค. 63ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 8 บ้านสายรุ้งทอง แชร์  
5 ส.ค. 63ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษีประจำปี 2563 หมู่ที่ 12 บ้านซับฝาเรือน แชร์  
4 ส.ค. 63ลงพื้นที่รับชำระภาษีประจำปี 2563 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแกสามัคคี แชร์  
4 ส.ค. 63ภาพลงพื้นที่รับชำระภาษี ประจำปี 2563 หมู่ที่ 13 บ้านบ่อกระโดน แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 25 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา