นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 154 คน

เยี่ยมชม 114,446 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล

4 มกราคม 2564 7 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
IMG_0001.pdf1.76 MB ดาวน์โหลด


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา