นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 189 คน

เยี่ยมชม 114,503 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

26 พฤศจิกายน 2563 96 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  

จำนวน 5 เรื่อง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
บทความ สขร. พ.ย. 63.pdf179.84 KB ดาวน์โหลด


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา