นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 19 คน

เยี่ยมชม 10,680 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ แจ้งซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

12 พฤศจิกายน 2563 7 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
IMG.pdf1.33 MB ดาวน์โหลด


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา