นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 154 คน

เยี่ยมชม 114,455 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

4 พฤศจิกายน 2563 26 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
เผยแพร่พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 5 บทความ.pdf2.57 MB ดาวน์โหลด


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา