นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 16 คน

เยี่ยมชม 11,247 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่างประปาดำเนินการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านชุมบางหลวง เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน

19 ตุลาคม 2563 1 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.315.42 KB   แสดงภาพ
.173.19 KB   แสดงภาพ
.265.69 KB   แสดงภาพ
.269.11 KB   แสดงภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา