นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 24 คน

เยี่ยมชม 11,266 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่างประปาดำเนินการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านพุตาลิต เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน

16 ตุลาคม 2563 1 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.309.97 KB   แสดงภาพ
.299.28 KB   แสดงภาพ
.326.96 KB   แสดงภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา