นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 17 คน

เยี่ยมชม 9,676 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่างประปาดำเนินการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน

15 ตุลาคม 2563 1 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.375.49 KB   แสดงภาพ
.261.65 KB   แสดงภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา