นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 80,475 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์: มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) จังหวัดอุทัยธานี แชร์  
26 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แชร์  
12 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ แจ้งซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แชร์  
10 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV แชร์  
5 พ.ย. 63การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต แชร์  
4 พ.ย. 63เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แชร์  
21 ต.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี  แชร์  
21 ต.ค. 63แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 9 บ้านหนองหูลิง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่ แชร์  
20 ต.ค. 63แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน จากรพ.สต.หูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่ แชร์  
19 ต.ค. 63แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 12 บ้านซับฝาเรือน และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่ แชร์  
19 ต.ค. 63ช่างประปาดำเนินการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านชุมบางหลวง เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน แชร์  
17 ต.ค. 63แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 11 บ้านหนองแกสามัคคี และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่ แชร์  
17 ต.ค. 63แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 9 บ้านหนองหูลิง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่ แชร์  
16 ต.ค. 63ช่างประปาดำเนินการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านพุตาลิต เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน แชร์  
15 ต.ค. 63ช่างประปาดำเนินการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน แชร์  
14 ต.ค. 63แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 3 บ้านหนองฝาง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่ แชร์  
14 ต.ค. 63แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่ แชร์  
13 ต.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี แชร์  
12 ต.ค. 63แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 13 บ้านบ่อกระโดน และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่ แชร์  
12 ต.ค. 63ช่างประปาดำเนินการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านพุตาลิต เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/39 | แสดง 20 จาก 776 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา