นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 191 คน

เยี่ยมชม 114,561 คน

ข่าวกิจกรรม

ช่างไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน ม.7 บ้านพุตาลิต เพื่อลดจุดเสี่ยงการใช้ถนนช่วงเวลากลางคืน

23 มีนาคม 2564 5 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  


ประมวลภาพกิจกรรม 2 ภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา