นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 177 คน

เยี่ยมชม 114,456 คน

ข่าวกิจกรรม

นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อของบประมาณ พมจ.อุทัยธานี ในการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุผู้พิการ 1.ผู้สูงอายุ 1 ราย (ม.8) 2.ผู้พิการ 2 ราย (ม.9 และ ม.5)

22 มีนาคม 2564 7 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  


ประมวลภาพกิจกรรม 3 ภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา