นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 422 คน

เยี่ยมชม 114,431 คน

ข่าวกิจกรรม

ช่างประปาดำเนินการเปลี่ยนมาตรน้ำประปาชำรุดหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน

19 มีนาคม 2564 30 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  


ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา