นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 193 คน

เยี่ยมชม 114,545 คน

ข่าวกิจกรรม

นักวิเคราะห์ฯและนักพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจาก นายก อบต.หูช้าง เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ยากไร้ในตำบลหูช้าง

19 มีนาคม 2564 6 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  


ประมวลภาพกิจกรรม 2 ภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา