นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 32 คน

เยี่ยมชม 43,209 คน

ข่าวกิจกรรม

ช่างไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านพุตาลิต เพื่อลดจุดเสี่ยงการใช้ถนนในช่วงเวลากลางคืน

8 มกราคม 2564 4 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
56743.jpg371.41 KB   แสดงภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา