นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 10,660 คน

ข่าวกิจกรรม

ประเมินADLผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นาย ทอน พูม่วงอายุ 91หมู่10 บ้านพวงทอง มีโรคประจำ เป็นเบาหวาน น้ำท่วมปอดต้องทำการเจาะปอด

12 พฤศจิกายน 2563 1 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  


ประมวลภาพกิจกรรม 2 ภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา