นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 16 คน

เยี่ยมชม 11,249 คน

ข่าวกิจกรรม

ประเมินADLผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นาง หนู ดาราโพธิ์ อายุ 81 หมู่10 บ้านพวงทอง มีโรคประจำ เป็นความดัน

12 พฤศจิกายน 2563 1 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
2329.jpg196.03 KB   แสดงภาพ
2330.jpg260.51 KB   แสดงภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา