นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 24 คน

เยี่ยมชม 10,694 คน

ข่าวกิจกรรม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกอบจ.อุทัยธานี และสมาชิกสภา อบจ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุม อำเภอบ้านไร่

11 พฤศจิกายน 2563 1 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
55383.jpg279.32 KB   แสดงภาพ
55384.jpg193.32 KB   แสดงภาพ
55385.jpg151.52 KB   แสดงภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา