นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 11 คน

เยี่ยมชม 10,684 คน

ข่าวกิจกรรม

ช่างไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านชุมบางหลวง เพื่อลดจุดเสี่ยงการใช้ถนนช่วงเวลากลางคืน

11 พฤศจิกายน 2563 2 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  


ประมวลภาพกิจกรรม 9 ภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา