นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 12 คน

เยี่ยมชม 9,705 คน

ข่าวกิจกรรม

ช่างประปาดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน

9 พฤศจิกายน 2563 1 ครั้ง นุสรา จีนแดง แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
51567.jpg359.23 KB   แสดงภาพ
51568.jpg316.48 KB   แสดงภาพ
51569.jpg247.45 KB   แสดงภาพ


นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา