นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 14 คน

เยี่ยมชม 9,729 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 พ.ย. 63แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 8 บ้านสายรุ้งทอง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่ แชร์  
19 พ.ย. 63แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่ แชร์  
16 พ.ย. 63แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 3 บ้านหนองฝาง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่ แชร์  
13 พ.ย. 63ช่างไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านชุมบางหลวง เพื่อลดจุดเสี่ยงการใช้ถนนช่วงเวลากลางคืน แชร์  
13 พ.ย. 63ส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ในครัวเรือน แชร์  
12 พ.ย. 63ประเมินADLผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นาย ทอน พูม่วงอายุ 91หมู่10 บ้านพวงทอง มีโรคประจำ เป็นเบาหวาน น้ำท่วมปอดต้องทำการเจาะปอด แชร์  
12 พ.ย. 63ประเมินADLผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นาง หนู ดาราโพธิ์ อายุ 81 หมู่10 บ้านพวงทอง มีโรคประจำ เป็นความดัน แชร์  
12 พ.ย. 63ส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ในครัวเรือน แชร์  
12 พ.ย. 63แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 7 บ้านพุตาลิต และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่ แชร์  
11 พ.ย. 63แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่ แชร์  
11 พ.ย. 63รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกอบจ.อุทัยธานี และสมาชิกสภา อบจ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุม อำเภอบ้านไร่ แชร์  
11 พ.ย. 63ช่างไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านชุมบางหลวง เพื่อลดจุดเสี่ยงการใช้ถนนช่วงเวลากลางคืน แชร์  
9 พ.ย. 63แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่ แชร์  
9 พ.ย. 63ช่างประปาดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน แชร์  
8 พ.ย. 63แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 3 บ้านหนองฝาง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่ แชร์  
6 พ.ย. 63ช่างไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก เพื่อลดจุดเสี่ยงการใช้ถนนช่วงเวลากลางคืน แชร์  
2 พ.ย. 63นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ได้มอบหมายให้ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ บุตรสาว เป็นตัวแทนประธานในพิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาหูช้างเกมส์ (กีฬาสี่วัยต้านยาเสพติด) ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563  แชร์  
30 ต.ค. 63แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่ แชร์  
27 ต.ค. 63แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่ แชร์  
27 ต.ค. 63แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 8 บ้านสายรุ้งทอง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/12 | แสดง 20 จาก 238 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา