เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้ เพื่อใช้เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลดูแลสวนสัตว์ ให้อาหารสัตว์และทำความสะอาดภายในบริเวณสวนสัตว์ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงตัง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บ้านหนองฝาง ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๓ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ร่วมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านไร่ ปลูกต้นปอเทือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านหูช้าง เวลา 14.00 น.อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ช่างประปา ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถใช้การได้อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนถนน บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประประชาสัมพันธ์การห้ามจับสัตว์น้ำ ขนาด 80 x 100 ซม. จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ช่างไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านของตำบลหูช้างอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ช่างประปา ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาชำรุดในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคในครัวเรือนอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ช่างไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ดับขาดในหมู่บ้านให้ใช้การได้ปกติอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
แพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบ้านหนองฝางเกมส์อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ช่างไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ช่างประปา ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาชำรุดในหมู่บ้านของตำบลหูช้างอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.75MB