เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2563อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนพฤษภาคมอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน พฤษภาคมอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองช่าง ประจำเดือน เมษายนอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน เมษายนอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองคลัง ประจำเดือน เมษายนอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนเมษายนอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
คำร้องเกี่ยวกับประปาอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
มาตรฐานการให้บริการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
คู่มือการการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
รายงานสถิติผู้มารับบริการกองคลังประจำเดือนมีนาคมอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
รายงานกำกับติดตามการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือนอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2563อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.18s. 0.75MB