นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 80,432 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
17 ต.ค. 62องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หูช้าง จำนวน 7 หมู่ ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หูช้าง จำนวน 7 หมู่ ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำประปา หมู่ที่ 13 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำประปา หมู่ที่ 7 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำประปา หมู่ที่ 6 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำประปา หมู่ที่ 5 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำประปา หมู่ที่ 2 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำประปา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๕๐๗๑ อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับสุราษฎร์-บ้านบ่อกระโดน หมู่ที่ ๒
22 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน นายวิเชียร น้อยนิ่ม อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 3 โรคประจำตัวคือโรคนิ่วในไต ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน
21 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 3 ตำบลหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่
21 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 4 ตำบลหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่
19 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 1 ตำบลหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่
19 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 3 ตำบลหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่
18 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจอก และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่
18 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 5 ตำบลทัพหลวง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่
18 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างทีมรถน้ำ ส่งน้ำ หมู่ที่ 7 เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำใช้ในครัวเรือน
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 50 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา