นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 81 คน

เยี่ยมชม 127,365 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
17 ต.ค. 62องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประชาสัมพันธ์: อาสาบริบาลท้องถิ่นออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน นายวิเชียร น้อยนิ่ม อายุ69ปี บ้านเลขที่9หมู่ที่3 โรคประจำตัวคือโรคนิ่วในไต ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน ดูแลเรื่องยา
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประชาสัมพันธ์: ช่างประปาดำเนินการดูแลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านบ่อกระโดน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประชาสัมพันธ์: แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประชาสัมพันธ์: ช่างประปาดำเนินการซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประชาสัมพันธ์: อาสาบริบาลท้องถิ่นออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน นางบุญ ฉลูทอง อายุ97ปี บ้านเลขที่43หมู่6 บ้านชุมบางหลวง ไม่มีโรคประจำตัว ทำกายภาพ วัดไข้ วัดความดัน
4 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประชาสัมพันธ์: แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 6 บ้านชุมบางหลวง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 9334 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารคลอรีนชนิดน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประชาสัมพันธ์: ช่างประปาดำเนินการดูแลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประชาสัมพันธ์: แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่
2 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประชาสัมพันธ์: แพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่
1 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประชาสัมพันธ์: ช่างประปาดำเนินการดูแลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประชาสัมพันธ์: ทีมแพทย์ฉุกเฉินออกตรวจสอบเหตุ รถ6ล้อลงข้างทางเอง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ สถานที่เกิดเหตุ หมู่ที่ 9 ต.หูช้าง
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานด้านงานธุรการในกองการศึกษาฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานด้านงานผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 50 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา