นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 20 คน

เยี่ยมชม 9,691 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 46 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
18 พ.ย. 63จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 พ.ย. 63ซื้อซื้อวัสดุประปา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 พ.ย. 63จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหูช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
13 พ.ย. 63จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหูช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
13 พ.ย. 63จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหูช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
9 พ.ย. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 12 หมู่ที่ 9 ต.หูช้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ลูกรังปิดขอบข้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
9 พ.ย. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพุสำโรง-ป่าผาก หมู่ 5 ต.หูช้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,800 ตารางเมตร ลูกรังปิดขอบข้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
9 พ.ย. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านซับสุราษฎร์-บ้านบ่อกระโดน หมู่ที่ 2 ต.หูช้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,640 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,560 ตารางเมตร ลูกรังปิดขอบข้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
9 พ.ย. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุขสำราญ หมู่ที่ 7 ต.หูช้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร ลูกรังปิดขอบข้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
9 พ.ย. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยทิพยักษ์ หมู่ที่ 7 ต.หูช้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ลูกรังปิดขอบข้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
5 พ.ย. 63ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 พ.ย. 63จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที 5 บ้านพุสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 พ.ย. 63จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและย้ายตำแหน่งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 ต.ค. 63จ้างเหมาทำอาหารให้กับนักกีฬา หมู่ที่ 10 ที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการแข่งขันกีฬาหูช้างเกมส์ (กีฬาสี่วัยต้านยาเสพติด) ครั้งที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 ต.ค. 63จ้างเหมาทำอาหารให้กับนักกีฬา หมู่ที่ 11 ที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการแข่งขันกีฬาหูช้างเกมส์ (กีฬาสี่วัยต้านยาเสพติด) ครั้งที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 ต.ค. 63จ้างเหมาทำอาหารให้กับนักกีฬา หมู่ที่ 12 ที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการแข่งขันกีฬาหูช้างเกมส์ (กีฬาสี่วัยต้านยาเสพติด) ครั้งที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 ต.ค. 63จ้างเหมาทำอาหารให้กับนักกีฬา หมู่ที่ 13 ที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการแข่งขันกีฬาหูช้างเกมส์ (กีฬาสี่วัยต้านยาเสพติด) ครั้งที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 ต.ค. 63จ้างเหมาทำอาหารให้กับนักกีฬา หมู่ที่ 1 ที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการแข่งขันกีฬาหูช้างเกมส์ (กีฬาสี่วัยต้านยาเสพติด) ครั้งที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 ต.ค. 63จ้างเหมาทำอาหารให้กับนักกีฬา หมู่ที่ ๒ ที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการแข่งขันกีฬาหูช้างเกมส์ (กีฬาสี่วัยต้านยาเสพติด) ครั้งที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 ต.ค. 63จ้างเหมาทำอาหารให้กับนักกีฬา หมู่ที่ 3 ที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการแข่งขันกีฬาหูช้างเกมส์ (กีฬาสี่วัยต้านยาเสพติด) ครั้งที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา