นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 127,415 คน

ดาวน์โหลด
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 เม.ย. 63 -รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แชร์  
3 เม.ย. 63 -แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แชร์  
30 ม.ค. 63มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แชร์  
17 ต.ค. 62 -รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี แชร์  
3 ม.ค. 62มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ปี 2562 แชร์  
3 ม.ค. 62มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 แชร์  
3 ม.ค. 62มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี 2562 แชร์  
7 ก.พ. 61แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา