นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 127,425 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 ส.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน รสจืด ประเภทนม พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒๗,๕๕๐ ถุง และประเภทนม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๖,๐๖๑ กล่อง  แชร์  
18 ก.พ. 63แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แชร์  
7 ต.ค. 62การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เวลา 13.00 น. ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562  แชร์  
15 ก.พ. 62ประกาศกำหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างสมัยสามัญ ประจำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา