นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 127,387 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 62แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แชร์  
10 ต.ค. 61แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2561-2564) แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา