นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 56 คน

เยี่ยมชม 127,422 คน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 เม.ย. 64การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
18 ก.พ. 63แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต แชร์  
30 ม.ค. 63มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม แชร์  
30 ม.ค. 63มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
2 ต.ค. 62มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แชร์  
21 ธ.ค. 61มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต- มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
10 ต.ค. 61มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา