นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834

ออนไลน์ 88 คน

เยี่ยมชม 84,212 คน

การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 62แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ

นายสุริยัน จริตงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
056-510-834
เปลี่ยนภาษา