ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 แจกเบี้ยยังชีพค่ะ

เขียนโดย   คุณ จนท.อบต.

วันที่ 8 พ.ค. 2561 เวลา 09.56 น. [ IP : 182.53.150.176 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)