เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง415 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง515 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จำนวน 34 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง514 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5071 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง413 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง513 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง513 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละ ๑ ซีซี จำนวน ๒,๖๕๗ ขวด พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง410 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร อาหารสัตว์ ขนาด ๓๐ ก.ก. จำนวน ๑๐๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง310 พ.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562510 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรองน้ำประปาผิวดิน หมู่ ๑,๕,๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง38 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งไฟบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง43 พ.ค. 62
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง32 พ.ค. 62
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง42 พ.ค. 62
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง32 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ภายในตำบลหูช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง630 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลดูแลความสะอาดบริเวณข้างถนนหลัก กำจัดขยะมูลฝอยบริเวณตลาดบ้านหูช้าง และในที่รองรับขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง630 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลดูแลความสะอาดบริเวณข้างถนนหลัก กำจัดขยะมูลฝอยบริเวณตลาดบ้านหูช้าง และในที่รองรับขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง630 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง630 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง630 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง630 เม.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/34 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.07s. 0.75MB