บรรยากาศของการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
 
โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554  
 

ประเพณีสงกรานต์เป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน โดยในเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี บุตรหลานที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสมาอยู่พร้อมหน้ากัน เพื่อแสดงถึงความกตัญญู ความรัก ความผูกพันอันดีงามที่เป็นสายใยของครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้างเห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ จึงจัดโครงการประเพณีสงกรานต์ขึ้น เพื่อยกย่องและเคารพผู้สูงอายุและสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่ชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ค. 2554 เวลา 15.40 น. โดย คุณ นุสรา จีนแดง

ผู้เข้าชม 5233 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย