เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 256239 ส.ค. 62
ภาพการให้บริการในพื้นที่ การจ่ายเบี้ยยังชีพ วันที่ 8 สิงหาคม 256238 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 256238 ส.ค. 62
การจัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในเด็กก่อนวัยเรียน วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง82 ส.ค. 62
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ครั้งที่ 3/2562 วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง102 ส.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง72 ส.ค. 62
ส่งน้ำอุปโภค บริโภค ถังประปา หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก 51 ส.ค. 62
เปลี่ยนมาตรน้ำที่ชำรุดในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านชุมบางหลวง 61 ส.ค. 62
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านของตำบลหูช้าง เพื่อการสัญจรทางถนนในช่วงเวลากลางคืน41 ส.ค. 62
ส่งน้ำอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ ม.1 ถังระบบประปา631 ก.ค. 62
ซ่อมแซมท่อประประปาชำรุด ในหมู่ที่ 7 บ้านพุตาลิต จำนวน 2 จุด631 ก.ค. 62
ซ่อมแซมท่อประปาชำรุดในหมู่บ้าน828 ก.ค. 62
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรฯ ณ หอประชุมร่มฉัตร 80 พรรษา1228 ก.ค. 62
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชาติคู่กับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว เพื่อเป็นการเฉลิมพระ1027 ก.ค. 62
ส่งน้ำอุปโภค บริโภคในระบบถังประปา หมู่ที่ 1 บ้านร้องมะดูก1226 ก.ค. 62
ซ่อมแซมท่อประปาชำรุดในพื้นที่ตำบลหูช้าง1025 ก.ค. 62
ซ่อมแซมประปาชำรุดในหมู่บ้าน1223 ก.ค. 62
ทีมแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ และนำส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอ1223 ก.ค. 62
ทีมแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอ1321 ก.ค. 62
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหูช้าง เข้ามาตรวจพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ในวันที่ 19 กรกฎาคม 25621019 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/18 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.39s. 0.50MB