เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ทีมช่างซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภค บริโภคในครัวเรือน115 ก.ค. 62
ทีมแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอ115 ก.ค. 62
ส่งน้ำถังประปา หมู่ที่ 1 115 ก.ค. 62
การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ในหมู่บ้านของตำบลหูช้าง19 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชัพ ประจำเดือน กรกฎาคม 256249 ก.ค. 62
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่ตรวจสอบการปรับปรุงบ้านผู้พิการของตำบลหูช้าง โดยมีนักพัฒนาชุมชน อบต.พาลงพื้นที่35 ก.ค. 62
ทีมช่างไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านของตำบลหูช้าง35 ก.ค. 62
ซ่อมแซมประปาชำรุดในหมู่บ้าน45 ก.ค. 62
ทีมรถบรรทุกน้ำ อบต.หูช้าง ส่งน้ำใส่ถังประปา หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก 45 ก.ค. 62
ขุดลอกสระเก็บน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก41 ก.ค. 62
กิจกรรมไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง 1727 มิ.ย. 62
ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่726 มิ.ย. 62
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์ นายกอบต.หูช้าง และนักพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพฯ โครงการส่งเสริมการปลูกแตงโมและข้าวโพด หมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง ภายใต้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 25622120 มิ.ย. 62
ซ่อมแซมระบบประที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค2219 มิ.ย. 62
วันนี้ครูแอน และครูก้อย นำเด็กๆ ฝึกกล้ามเนื้อและการทรงตัวค่ะ นอกจากร่างกายจะแข็งแรงแล้วยังทำให้เด็กมีสมาธิ มีระเบียบวินัยค่ะ1018 มิ.ย. 62
ทีมแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลหูช้างและนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่1118 มิ.ย. 62
ทีมช่างช่วยปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณ สนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง1617 มิ.ย. 62
ทีมแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาล1810 มิ.ย. 62
กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนมิถุนายน 2562176 มิ.ย. 62
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง186 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/16 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB