เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลหูช้าง116 พ.ค. 62
ซ่อมแซมระบบประปาข้าง อบต.ให้สามารถใช้การได้316 พ.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ในพื้นที่ตำบลหูช้าง115 พ.ค. 62
ซ่อมบำรุงมาตรน้ำ ในหมู่บ้าน215 พ.ค. 62
ต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 คณะครูศพด.และพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก214 พ.ค. 62
แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ในหมู่บ้าน38 พ.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง สนับสนุนให้เด็กในตำบลหูช้างรักการอ่าน48 พ.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ปรับปรุงแก้ไขน้ำประปามีกลิ่นเหม็น ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก430 เม.ย. 62
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลหูช้าง429 เม.ย. 62
ซ้อมแผนอุบัติเหตุร่วมกับโรงพยาบาล 419 เม.ย. 62
ช่วยเหลือบ้านผู้ประสบภัย821 มี.ค. 62
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน721 มี.ค. 62
ทีมแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาล1021 มี.ค. 62
ซ่อมแซมท่อประปาชำรุดในหมู่บ้าน921 มี.ค. 62
ส่งน้ำอุปโภค - บริโภค ในหมู่บ้าน1121 มี.ค. 62
การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง4813 มี.ค. 62
แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน มีนาคม 25623813 มี.ค. 62
ซ่อมแซมท่อประปาชำรุดในหมู่บ้าน3313 มี.ค. 62
ทีมแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาล1613 มี.ค. 62
ส่งน้ำอุปโภค - บริโภค ในหมู่บ้าน1713 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB