เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ภาพการดำเนินงานประปา หมู่ที่ 11 บ้านหนองแกสามัคคี118 ต.ค. 62
ซ่อมแซมประปาชำรุดในหมู่บ้าน ของตำบลหูช้าง เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภค-บริโภค117 ต.ค. 62
ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่จับงูในบ้านของประชาชน และนำปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ116 ต.ค. 62
ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลหูช้าง และนำส่งโรงพยาบาลบ้านไร่114 ต.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ร่วมวางมาลา ถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หน้าที่ทำการอำเภอบ้านไร่ วันที่ 13 ตุลาคม 2562 113 ต.ค. 62
ภาพ โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าตลาดหูช้าง ในวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562111 ต.ค. 62
ขอบพระคุณ อาจารย์นาวิน คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนหนองฝาง ให้ความอนุเคราะห์ตกแต่งสถานที่ผูกผ้า ณ วัดหูช้าง ในงานตักบาตรเทโวโรหณะ ที่จะมีในวันที่ 11 ตุลาคม 2562710 ต.ค. 62
ภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพในหมู่บ้านของตำบลหูช้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562310 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง จัดโครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโว ประจำปี พ.ศ.2562 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อสืบทอดประเพณีออกพรรษา ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. บริเวณตลาดหูช้าง57 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย37 ต.ค. 62
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เวลา 13.00น. ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 57 ต.ค. 62
ทีมช่าง ลงพื้นที่สำรวจบ้านที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง บริเวณหน้าตลาดหูช้าง35 ต.ค. 62
ทีมช่างประปา ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปาชำรุดบริเวณ พื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง จุดก่อนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง25 ต.ค. 62
ทีมช่างประปา ลงพื้นที่ในหมู่บ้าน เพื่อซ่อมแซมระบบประปาที่ชำรุด ให้สามารถใช้การได้43 ต.ค. 62
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เช้านี้มีเกมบัวตูมบัวบาน และเกมส่งแป้ง.. เป็นการวอร์มร่างกายก่อนเข้าห้องเรียน พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ มีระเบียบวินัย ให้เด็กได้เรียนรู้กิจกรรมกลุ่ม การอยู่ร่วมกันในสังคม การทำงานเป็นทีม อาร32 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินย์ ด้วยระบบสารสนเทศน์ทางภูมิศาสตร์ ของตำบลหูช้าง ดำเนินการสำรวจตั้งแต่เดือนกันยายน - ตุลาคม 2562 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจที่ดินและเก826 ก.ย. 62
พนักงานชาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ช่วยกันล้างทำความสะอาด เศษขยะอุดตัน รางระบายน้ำของหลังคา องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง625 ก.ย. 62
คณะครูและครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ช่วยกันล้างทำความสะอาด ของเล่นเด็ก สิ่งของ ภาชนะต่างๆ อุปกรณ์ พื้นห้อง เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 724 ก.ย. 62
ทีมช่างประปา ลงพื้นที่ เปลี่ยนมาตรน้ำชำรุด ในหมู่บ้าน 423 ก.ย. 62
โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง (ด้านกิจกรรมวิชาการ) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ520 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/20 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 1.25MB