เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลหูช้างอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ซ่อมแซมระบบประปาข้าง อบต.ให้สามารถใช้การได้อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ในพื้นที่ตำบลหูช้างอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ซ่อมบำรุงมาตรน้ำ ในหมู่บ้านอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 คณะครูศพด.และพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จำนวน 34 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5071 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละ ๑ ซีซี จำนวน ๒,๖๕๗ ขวด พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร อาหารสัตว์ ขนาด ๓๐ ก.ก. จำนวน ๑๐๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ในหมู่บ้านอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรองน้ำประปาผิวดิน หมู่ ๑,๕,๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง สนับสนุนให้เด็กในตำบลหูช้างรักการอ่านอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังขีพ เดือน พฤษภาคม 2562อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังขีพ เดือน พฤษภาคม 2562อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งไฟบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 0.75MB