เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำรถปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ทีมช่างซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภค บริโภคในครัวเรือนอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ทีมแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาลประจำอำเภออบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ส่งน้ำถังประปา หมู่ที่ 1 อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ในหมู่บ้านของตำบลหูช้างอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชัพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่ตรวจสอบการปรับปรุงบ้านผู้พิการของตำบลหูช้าง โดยมีนักพัฒนาชุมชน อบต.พาลงพื้นที่อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ทีมช่างไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านของตำบลหูช้างอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ซ่อมแซมประปาชำรุดในหมู่บ้านอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ทีมรถบรรทุกน้ำ อบต.หูช้าง ส่งน้ำใส่ถังประปา หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ ๑ และหมู่ ๕ ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมแซมท่อเมนประปาภายในตำบลหูช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ขุดลอกสระเก็บน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูกอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว 1,700) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว 1,700) จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว 1,700) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสุราษฎร์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB