ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศ.ก. 1 เมตร [ 18 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มมอเตอร์ชนิดแบบหอยโข่ง จำนวน 3 เครื่อง [ 18 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 2 
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบลหูช้าง ณ สายบ้านพุสำโรง - [ 15 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน รสจืด ประเภทนม พาสเจอร์ไรส์ ข [ 15 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาตำบลหูช้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถขนดินถมสนามกีฬา ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕,๗๖๐ [ 8 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 8 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ซื้ออาหารเสริม(นม)โรง [ 8 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 8 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์ เรื่อง การออกหน่วยส [ 5 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสุราษฎร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ [ 5 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา [ 5 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง ประกาศผ [ 5 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย [ 5 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกต [ 5 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 9 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 เรือง การเผยแพร่ข้อมูลและการสำรวจค [ 5 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 9 
  

น้ำตกผาแดง
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงตัง


ตระกร้าเชือกฟาง
ดอกไม้จัน
 


 
อบต.ทัพหลวง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์-คลอ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ทัพหลวง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไฝ หมู [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.สว่างอารมณ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต งา [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.สว่างอารมณ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดงาน และจ้างเหมาเวที เคร [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการบูรณาการหน่วยบำบัดทุกข์ บำร [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการบูรณาการหน่วย [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสเปรย์กำจัดยุง ขนาด 600 ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศการตรวจรับงานจ้างงวดที่ 2 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง คว [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.เขาบางแกรก การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบางแกรก สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ว [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศตรวจรับงานจ้าง งวดที่ ๒ และงวดที่ (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาคุ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองฉาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.เขาบางแกรก ภาพกิจกรรมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลเขาบางแกรก จิตอาสาพั [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.เขาบางแกรก ภาพกิจกรรมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)เทศบาลตำบลเขาบางแกรก จิตอาสาพัฒ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
 
 


 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนมิถ (6 มิ.ย. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนพฤษ (8 พ.ค. 2561)    อ่าน 28  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนมีน (6 มี.ค. 2561)    อ่าน 117  ตอบ 0  
 
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2561 [ 14 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 99 
โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด่วนที่สุด) [ 5 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 133 
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 10 
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 13 
จำหน่ายเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 12 
ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. 2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo 2018 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 12 
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 11 
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย"งานก่อสร้าง"ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรานิกส์(GFMIS) [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 14 
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ด่วนที่สุด) [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 48 
การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" [ 14 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 70 
ปรับปรุงแนวทางผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) [ 14 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 96 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2561 (ด่วนมาก) [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 89 
การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 104 
การซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก) [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 136 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มปี ๒๕๖๑ (ด่วนที่สุด) [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 66 
ผลการสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ด่วนที่สุด) [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 68 
     


 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี กศ. มท 0816.4/ว1776  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
ให้รายงานผลการดำเนินการ โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1718  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1783  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1782  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย กค. มท 0803.3/ว1784  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1747  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1745  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายหรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย สน.คท. มท 0808.2/ว1746  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1767 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1775 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ภายใต้หัวข้อ (มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตเพื่อการเจริญเติบโตคุณภาพ) Miracle of the First 1,000 Days : Maternal & Child Nutrition, Growth and Development ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1765  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) สล. มท 0801.2/ว1728  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/7363-7380 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1735 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว1734 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว1730 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1729  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1732  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1731  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ครั้งที่ 4 สน.บถ.  [ 11 มิ.ย. 2561 ]
การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1704 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 มิ.ย. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน สน.บถ. มท 0809.4/ว1601 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 มิ.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 11 มิ.ย. 2561 ]
 
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 21192  ตอบ 146
อบต.บ้านบึง แจ้งจับคนโกงได้ใหม (17 มิ.ย. 2561)    อ่าน 452  ตอบ 5
     

 
 

 
  
 
 
  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ อบต.หูช้าง
  ด้านโยธา
  ด้านการศึกษา
  ด้านรายได้หรือภาษี
  ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านสิ่งแวดล้อม
 
 
 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหูช้าง ม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.5,ม.6,ม.7,ม.8,ม.9,ม.11,ม.12,ม. [ 5 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 6 


โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 8 วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 ณ โร [ 23 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 14 


โครงการ \"การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จากน้ำป่ [ 22 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 19 


ซ่อมแซมประปาชำรุดหมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง [ 22 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 15 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 เม.ย. 2554